“I refuse to choose”

“I refuse to choose”

Toen Sarina zich vorige jaar aanmeldde zei ze gelijk: “Laura, ik heb een knieblessure en ik ga mijn best doen om in januari weer te kunnen lopen.”. Ze wilde perse mee lopen met de Cammino della Fortuna. En dus plande ik haar in de laatste week.    En...