Privacy Voorwaarden

Ik hecht waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens en zal dus zorgvuldig met je gegevens omgaan. Hoe ik met je gegevens omga staat hieronder.

  • Ik verwerk de gegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De gegevens die verwerkt worden zijn voornamelijk NAW gegevens, telefoonnummer en mailadres.
  • Alle informatie die ik van je ontvang tijdens coachingsgesprekken zullen niet digitaal bewaard worden (tenzij je toestemming daarvoor geeft).
  • Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van je gegevens gewaarborgd is.
  • Ik geef je gegevens niet, zonder toestemming, aan derden.

Heb je nog vragen? Stel ze gewoon. Je kan hiervoor het contactformulier gebruiken.

 

Share This