Boeddha zei ooit: “Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg”. Deze quote is ondertussen de basis voor de Cammino della Fortuna geworden, letterlijk het pad van geluk.

Rijst natuurlijk de vraag: Wat is geluk?

Wat is geluk?

Als ik het vraag aan Google krijg ik de volgende definitie aangeboden:

Geluk (of gelukkig zijn) kan worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen er verschillende positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. Onderzoek duidt erop dat geluk voor ongeveer de helft erfelijk bepaald is. De rest van de verschillen wordt veroorzaakt door invloeden uit de omgeving.

Meten is weten

Hoe bepaal je dat je gelukkig bent? Hoe kan je vreugde meten? Of ontspannenheid of vrolijkheid? Is dat iets materieels of iets subjectiefs?

Volgens deze definitie heeft geluk twee ingrediënten: het DNA van je ouders en de invloed van je omgeving.

Tijdens de Cammino heb ik al een paar keer een discussie gehad over erfelijkheid als het gaat om geluk. De basis van geluk wordt gevormd door waar je wordt geboren en uit welk nest je komt, maar tijdens deze discussie kwam ook naar voren dat jij zelf bepaalt wat je met die erfenis doet. Jij zorgt voor je levensomstandigheden. Jij bepaalt jouw stappen om geluk te realiseren.
In elk geval heb ik nog nooit HET stappenplan naar geluk gevonden. Mijn geluk is niet jouw geluk. Mijn behoeften zijn niet jouw behoeften. En het kan zelfs zo zijn dat als ik gelukkig zou moeten zijn ik toch ongelukkig ben, terwijl ik alles heb wat ik aan geluk koppel. Geluk is een momentopname. Wat ik nu onder geluk schaar, kan morgen alweer anders zijn.

Het recept om gelukkig te worden

Hoe kan je dan geluk ervaren? Hoe kan je gelukkig worden?
Die Boeddha had best wel een punt. Geluk is een reis. Ik geloof er dan ook heilig in dat als je onderweg geniet van de reis die je maakt, je geluk ervaart. Dus die omgevingsfactoren kunnen bijdragen aan je geluk. Maar ik vind dat in bovenstaande definitie de invloed van buitenaf erg groot is. Heb je dan helemaal geen invloed op je eigen geluk?

Invloed op de omstandigheden heb je niet. Maar je hebt wel invloed op de keuzes die je maakt, het gedrag dat je vertoont, de gedachten die je hebt. Dus zeker heb je invloed. Pak die invloed, bepaal en zet stappen op jouw reis. Maak keuzes die je verder brengen en geniet van die stappen.
Dat is toch geluk!

Elke reis is prachtig, maar soms ook lastig. Maak je de juiste keuze? Word je beperkt door je gedachten? Ik loop graag een stukje met je mee op jouw pad, je pad van geluk.

Mag ik met je meelopen? Mag ik je helpen om stappen te zetten, je helpen met het maken van keuzes? Met je sparren over jouw reis? Het makkelijker voor je maken om te kiezen, door inzichten, overzicht en helderheid te bieden?
Beantwoord jij die vragen met ‘ja’, dan zeg ik ‘graag!’
Ik help je en loop mee op jouw pad van geluk. Klink hier om een afspraak maken.

Share This