Als mens (en zeker ook als ondernemer) is het managen van verwachtingen best wel een dingetje. Niet alleen hoe we er mee omgaan in de relatie met een ander, maar ook wat het met jezelf doet. Verwachtingen zitten in een heel grijs gebied. We denken vaak dat het duidelijk is. We vullen heel veel in voor onszelf en voor de ander. 

Laten we eerst eens kijken naar de definitie van verwachting. 

Een verwachting is de aanname of de hoop dat een handeling of gebeurtenis ook werkelijk plaats gaat vinden.

OF

Hetgeen waarvan op grond van huidige feiten of omstandigheden wordt vermoed dat het zal gebeuren; hetgeen waarop men rekent.

En jij maar denken dat verwachtingen gerealiseerd worden. Dat de ander doet wat jij denkt. Of juist dat de ander denkt dat jij het doet. We denken of hopen dat het wel zal gebeuren. Vaak hebben we verkeerd gedacht ….

En dan zijn we teleurgesteld, maken we misschien wel ruzie, het welles-nietes verhaal. Het kan er zelfs voor zorgen dat angsten getriggerd worden. 

De enige manier om hier wat mee te doen is verwachtingsmanagement. 

Bij verwachtingen zijn altijd twee of meer partijen betrokken. Partijen die samen een gedeeld doel willen realiseren. Hoe kan je die verwachtingen beïnvloeden? Sleutelwoord hierbij is communicatie, pro-actief, transparant en duidelijk.  

Dus 

  • Bespreek vooraf de resultaten en verwachtingen
  • Doe geen aannames en leg afspraken vast
  • Wees realistisch
  • Bewaak de voortgang (juist ook voor je eigen verwachtingen)
  • Blijf communiceren (op tijd en vaak)

We weten het allemaal wel, het is simpel, maar het omgaan met verwachtingen is niet makkelijk. Want uiteindelijk denken we dat we elkaar wel snappen ….

Share This